Pulmoner Rehabilitasyon
23 Aralık 2019

Uzun süreli akciğer hastalığı olan hastalarda nefes darlığı hissetmeksizin hareket etmek ve normal günlük aktiviteleri yapmak güçleşir. Hastalar  kolay yorulduklarını, nefes darlığı nedeniyle sosyal hayatlarının olumsuz etkilendiğini, sık hastane başvurularının olduğunu ifade ederler. Günlük işlerini kendilerinin yapması, evden dışarı çıkmak gibi efor gerektiren durumlar bu hastalar için giderek sıkıntı yaratmaya başlar. İleri dönemlerde ise kas güçsüzlüğü, kemik erimesi, akciğer ve kalp fonksiyonlarında azalma tabloya eklenir. Bu durumun yarattığı kısır döngüden çıkmak ancak pulmoner rehabilitasyon ile mümkündür. Pulmoner rehabilitasyon tüm dünyada kabul görmüş etkinliği ispatlanmış kronik akciğer hastalığı olanlarda tıbbi tedavilerin yanı sıra hastaların fiziksel kapasitelerini ve psikolojik durumlarını düzeltmeyi amaçlayan uygulamaların bütünüdür. Biz de hastanemizde hastalara ilaç tedavisinin yanı sıra, egzersiz reçete edebilmek amacıyla pulmoner rehabilitasyon ünitemizi oluşturduk