ERCP (Endoskopik Retrograd Colanjio Pankreatografi)
23 Şubat 2022

ERCP, endoskopik retrograd kolanjio pankreotografi kelimelerinin baş harflerini kullanarak kısaltılan, safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan özel bir endoskopi yöntemidir.