Birim Sorumlu ve Çalışanları
25 Ağustos 2022

Kaliteden Sorumlu Başhekim Yardımcısı

Dr.Öğr. Üyesi Hülya YILMAZ BAŞER

Kalite Yönetim Direktörü

Simge ELDEM MUTAFOĞLU

Kalite Birim Hemşiresi

Fulya ARIK

Kalite Birim Hemşiresi

Nurdan KARAARSLAN