Kurumsal Amacımız
05 Ekim 2017

Hizmet üretimini kesintiye uğratmadan, en az kaynakla, en kısa zamanda,

en az maliyetle ve hatasız bir şekilde hizmet üretimi gerçekleştirmek ve

hasta/ yakını ve çalışanların istek ve ihtiyacını karşılamaktır.