Bilimsel Araştırma Başvurusu
24 Nisan 2024

BİLİMSEL ARAŞTIRMA BAŞVURULARINDA GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

1.      Sorumlu Araştırmacının Dilekçesi (Web sayfasında form mevcuttur/ bilimsel araştırma başvuru dilekçe formu)

2.       Bilimsel Araştırma Çalışmaları İçin Başvuru Formu (Tez çalışmalarında tez sahibinin müracaatı ve danışmanının ilgili bölümde onayı) (Web sayfasında form mevcuttur)

3.       Etik Kurul Onayı Fotokopisi

4.       BandırmaEğitim ve Araştırma Hastanesi Taahhütname Formu

5.       Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bütçe Taahhütnamesi Formu

6.       Bilimsel Araştırmalar İçin Detaylı Bütçe Formu (Gerekli hallerde doldurulmalıdır)

7.       Eğitim Planlama Kurulu Bilimsel Araştırma İzin Formu (Formdaki ilgili izin kısmındaki araştırmanın yapılacağı yer veya örneklemin alınacağı birime ait (klinik, laboratuvar vb.) eğitim sorumlusunun onayı alınması gerekmektedir)

8.       Çalışmaya ait Anket ve Ölçekler (Alınmış izin belgeleri ile), Veri toplama formu, bilgilendirilmiş gönüllü onam formu vb. 

9.       Araştırmacıların Özgeçmişleri

Hastanemizde bilimsel araştırma başvurusu yapacak araştırmacılar yukarıda belirtilen formları eksiksiz olarak evrak kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir (Formlar tek yüze yazdırılarak doldurulmalıdır).

Bilimsel Araştırma Başvuruları Hastanenin Eğitim Planlama Kurulu (EPK) tarafından her ay incelenir.

Etik Kurul Kararı olmayan dosyalar değerlendirmeye alınmaz. Dosya Etik Kurul Kararı eklenerek teslim edilmelidir.

Formlarda yer alan bölümlerin tamamı bilgisayarda doldurulmalıdır. Bilimsel araştırma başvuru formları ve araştırmada kullanılacak olan doküman/anket/veri toplama ve onam formlarının her sayfası imzalanmalıdır. Elle doldurulan, eksik bölümleri olan hiçbir dosya Eğitim Planlama Kurulunda değerlendirmeye alınmaz. Eğitim Planlama Kurulu değerlendirme sonucu araştırmacıya veya araştırmacının kurumuna resmi yazı ile bildirilir. Araştırmaya başlayabilmek için ilgili başvurunun Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Planlama Kurulu tarafından UYGUN GÖRÜLMESİ gerekmektedir.

Çalışma birden fazla hastanede veya ilde yapılacak ise ilgili Sağlık Müdürlüklerine ayrı ayrı başvuru yapılması gerekmektedir. Hastanemizde yapılacak çok merkezli çalışmalar için aynı başvuru formları doldurularak EPK’ ya başvuru yapılması gerekmekte olup; nihai karar Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilecektir.

Onaylanan araştırmalar için araştırmacıların 6 ayda bir ara rapor, araştırma sonucunda ise sonuç raporu Eğitim Planlama Kurulu epkbirimi10@gmail.com mail adresine göndermesi gerekmektedir.

Başvuru Formları İçin Tıklayınız...