Bilimsel Araştırma Başvurusu
25 Mayıs 2023

BİLİMSEL ARAŞTIRMA BAŞVURULARI

Hastanemize başvuracak araştırmacı;

 • Başvuru dilekçesi
 • Kimlik fotokopisi
 • Etik kurul kararı
 • Bilimsel Araştırma Ön izin Formu
 • Bilimsel Araştırma Başvuru Formu
 • Araştırmada kullanılacak doküman/anket/veri toplama ve onam formu
 • Çalışma ödenekli ise bütçe formu ve gerekli ise diğer Bakanlık izinlerini ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.

 

 1. Hastanemizde bilimsel araştırma başvurusu yapacak araştırmacılar yukarıdaki evraklardan başvuru dilekçesini evrak kayıt birimine diğer evraklarını eğitim birimine eksiksiz tamamlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. Bilimsel Araştırma Başvuruları Bilimsel Araştırma Ön Değerlendirme Ekibi tarafından her hafta Salı günleri incelenir. Salı günü saat 11.00’e kadar hastanemiz eğitim birimine eksiksiz olarak teslim edilen dosyalar o hafta değerlendirmeye alınır. Sonrasında getirilen evraklar bir sonraki hafta Salı günü değerlendirmeye alınır.
 3. Etik Kurul Kararı olmayan dosyalar değerlendirmeye alınmaz. Dosya Etik Kurul Kararı eklenerek eğitim birimine teslim edilmelidir.
 1. Bilimsel Araştırma Başvuru Formunda Bulunan; A.2.9 Amaç/Kapsam Bölümünde; araştırmanın amacı, önemi, gerekçesi, bu gerekçeyi açıklayan literatür bilgisi ve (varsa) bu konuda yapılmış çalışma örnekleri belirtilmelidir. A.2.10 Gereç ve Yöntem Bölümünde; Araştırmanın türü/deseni/tasarımı/modeli, Araştırmanın evreni/örneklem özellikleri (yaş aralıkları ve cinsiyet belirlenmiş ise yazılacaktır) ve örnekleme yöntemi, Araştırmaya alınma ya da alınmama kriterleri, Veri toplama araçları,Veri toplama yöntemi,Verilerin değerlendirilme şekli,Araştırmanın Yapılacağı Zaman Aralığı (araştırma verilerinin hangi tarihler arasında toplanacağı, araştırmanın yürütüleceği tarih aralığı), Hipotezler, Araştırma kısıtlılıkları,Etik ilkeler,Çalışmalarda yapılacak girişim / faaliyet / süreç ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır. A2.11 Zaman Takvimi Bölümünde; kurum izinleri için gerekli süre göz önüne alınarak takvim oluşturulmalıdır.
 1. Formlarda yer alan bölümlerin tamamı bilgisayarda doldurulmalıdır. Bilimsel araştırma başvuru formları ve araştırmada kullanılacak olan doküman/anket/veri toplama ve onam formlarının her sayfası mavi renkli kalemle imzalanmalıdır. Elle doldurulan, eksik bölümleri olan ve mavi renkli kalemle imzalanmayan hiçbir dosya hastane ön değerlendirmesine alınmaz. Hastane ön değerlendirme sonucu araştırmacıya mail ile bildirilir. Hastane ön değerlendirme sonrasında ön izni verilen araştırmalar EBYS üzerinden İl Sağlık Müdürlüğü’ne izin için gönderilir. Çalışmanın yapılabilmesindeki nihai karar Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Bilimsel Araştırma Talepleri İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından verilmektedir. Araştırmacılar İl Sağlık Müdürlüğü Bilimsel Araştırma Talepleri İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu izni verilmeden çalışmaya başlayamazlar.

Başvuru formları ve akış şemasına ulaşmak için;

https://balikesirism.saglik.gov.tr/TR-102228/bilimsel-arastirma-basvuru-formlari.html