Tedavi Destek Hizmetleri
16 Haziran 2021

Poliklinik Hizmetlerine Bağlı Olarak Verilen  Tedavi Destek Hizmetleri

 

EKO: Hekim tarafından gerek görülürse aynı gün içerisinde yapılır.

Diyabet Eğitim Hizmeti: Dahiliye muayene olup, insülin kullanmasına karar verilen hastalara ve yatan hastalardan insülin kullanımına karar verilen hastalara insülin enjeksiyonu ve uygulaması hakkında eğitim verilir.

Kuduz Aşısı Hizmeti:
Hayvan ısırması nedeniyle hastanemize başvuran ve Enfeksiyon uzmanı tarafından muayene edilip, aşı programına alınması istenen hastalara aşı kartı çıkarılarak kuduz aşıları yapılır.

Alerji Testi : Göğüs Hastalıkları Polikliniği muayene olmuş, doktor tarafından uygun görülen hastalara alerji testleri yapılır. Alerji test sonuçlarına göre aşı yapılmasına karar verilen hastalara aşıları yapılır.

Solunum Fonksiyon Testi: Göğüs Hastalıkları Polikliniği muayene olmuş ve Doktor tarafından uygun görülen hastalara aynı gün içerisinde, aynı gün olmazsa en geç bir gün sonra testleri yapılır.

EKG : Muayene edilen hastalardan Doktor istemine göre gün içerisinde çekimleri yapılır.

Kemoterapi Uygulaması: Hastanın Medikal Kemoterapi Hekimi tarafından verilen tedavi hastanemiz Uzman Hekim gözetiminde uygulanır.

Eforlu EKG: Kardiyoloji Uzmanı tarafından Efor istemi yapılan hastaya doktorun çalışma programına göre 2 gün içerisinde randevu verilir. çekim randevu günü yapılır.

Kulak Lavajı: KBB Uzmanı tarafından kulak lavajına karar verilen hastaya, ilaç damlatmaya başlamasından 3 gün sonrasına randevu verilir. Randevu günü kulak lavajı uygulanır. (Süre hastaya göre değişebilir)

Odio - Timpano: KBB uzmanı tarafından istem yapılan hastalara aynı gün içerisinde çekim yapılır.

EEG: Nöroloji Uzmanı tarafından istem yapılan hastaya aynı gün çekim yapılır. Çekim öncesinde hastanın başının temiz, karnının tok olması gerekmektedir.

Psikolog: Hafta içi her gün randevu ile hizmet vermektedir.

Sosyal Hizmet Uzmanı: Sosyal hizmet uzmanlarımız ihtiyaç halinde ve başvuru yapılması durumunda hastalarımıza yardımda bulunmaktadır.

Diyetisyen: Muayene sonucunda doktorların hastalara önermiş olduğu diyet listeleri ile ilgili eğitimin yapıldığı birimdir. Hafta içi her gün poliklinik hizmeti verilmektedir.

Sağlık Kurulu Heyeti: Heyet toplantıları Salı ve Perşembe saat 15.30’  heyet odasında yapılmaktadır. İlaç heyet raporları aynı gün içerisinde verilmektedir.

Sigara Bırakma Polikliniği: Başvuran hastalara nikotin anketi yapılır.Gerekli görülürse akciğer filmi ve solunum fonksiyon testi yaptırılır.Bunların sonucunda hasta ile görüşülür.Hastaya uygun yöntem ve ilaç belirlenir.

Yeni Doğan İşitme Tarama Testi: Doğum sonrası her yeni bebeğin yaşama sağlıklı başlama hakkı nedeniyle her iki kulağa uygulanan zararsız ve ücretsiz bir testtir.Test sonucuna göre aile bir üst inceleme yönlendirilerek kulağının duyma yetisi değerlendirilir.Sağlıklı bir gelişim sağlanmış olur.

Gebe Okulu: Bebek bekleyen çiftlerimize gebelik ve doğum eylemi hakkında bilgilenmesi amacıyla planlanmış eğitimler sunar.

Anne Oteli: Yatan bebeğin iyileşme süresinin kısaltılması, anneyle bağının kopmaması daha kaliteli ve etkili sağlık hizmeti alınabilmesi  için yeni doğan biriminde yatan bebeklerin annelerine sağlanan hizmettir.

Emzirme Odası: Bebek dostu olan hastanemiz, hastalarımızın bebeklerinin emzirmelerinin sağlandığı ve emzirme konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Çocuk Gelişimi:
0-6 yaş arası çocukların kişisel-sosyal, ince motor, dil ve kaba motor gelişimleri değerlendirilir. 0-18 yaş arası çocukların var olan sorunları ( davranış bozukluğu, tırnak yeme, vs.) için ailelere danışmanlık hizmeti verilir.

Konuşma ve Ses Terapisi Polikliniği: Çocuk,ergen,yetişkin ve yaşlılara konuşma ve ses bozukluklarına yönelik terapi hizmeti verilmektedir.     


EMG ( Elektromiyografi )  : Sinir ve çizgili kasların elektrik potansiyelinin incelenmesine dayanan bir nörolojik tetkik yöntemidir.

ESWL (Şok dalga litotripsi) :
Yüksek frekanslı ses dalgalarını dış bir kaynaktan (vücudun dışından) göndererek böbrek taşını küçük parçalara ayırıp idrar yollarından düşmesini sağlamaya yarar.