Laboratuvarlar
16 Haziran 2021

Mikrobiyoloji Laboratuarı

Hastanemiz mikrobiyoloji laboratuarı Bakteriyoloji, Mikoloji, Laboratuar hizmetleri, hafta içi 08:00- 16:00 saatleri arasında verilmektedir. Hizmet, hafta sonları da sürdürülmekte olup, acil örnekler 24 Seroloji ve Hematoloji  olmak üzere dört farklı alanda hizmet vermektedir.saat acil mikrobiyoloji laboratuarımızda kabul edilmektedir. Kültür sonuçları 2 gün diğer testler aynı gün ve acil testler 30 dakika içersinde sonuçlandırılmaktadır.

Eliza Laboratuarı Ve Tıbbi Transfüzyon Hizmetleri

Hastanemiz eliza laboratuarında HEPATİT markırları, TORCHE grubu ve HIV testleri yapılmaktadır. Tıbbi Transfüzyon hizmetlerinde kan ve kan ürünlerinin temini işlemleri 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Biyokimya Laboratuarı

Hastanemiz biyokimya laboratuarındaTüm testler gelişmiş oto analizörlerle hormon, biyokimya, tam otomatik idrar ve koagulasyon test grupları olmak üzere dört ana parametrede yapılmakta, sonuçlar aynı gün hastalara verilmekte ve hastaların laboratuar verileri bilgisayarlarda kayıt altına alınmaktadır.

Patoloji Laboratuarı

Hastanemiz patoloji laboratuarında Cerrahi branşlar tarafından alınan biyopsi, ameliyat materyalleri ve sitolojik materyallerin makroskopi, doku takip, gömme, kesme ve boyama işlemlerinden sonra mikroskop altında incelenerek hastalığın sebebini araştırmaya yönelik bir laboratuardır.

Pcr Laboratuarı

Koronavirüs salgını sebebiyle adını sıkça duyduğumuz PCR, tam adıyla Polymerase Chain Reaction (Polimeraz Zincir Reaksiyonu), tıbbi ve biyolojik araştırmalarda uygulanan bir testtir. Bu test ile birlikte kişinin vücudunda virüsün varlığı tespit edilmekte ve vücudun bu virüse karşı verdiği tepki anlaşılmaktadır. Pandemi döneminde asemptomatik taşıyıcıların ve semptomatik hastaların tespit edilip, salgının yayılmasını azaltmada çok önemli bir rolü olan PCR testi, küçük bir klinik örnekten çok sayıda kısa DNA ve RNA kopyaları incelenmesini sağlayabilir.

PCR testleri kan üzerinden değil, burun ve boğazdan pamuklu ince bir çubukla alınan sürüntülerle yapılmaktadır.