Laboratuvarlar
14 Haziran 2024

Mikrobiyoloji Laboratuarı

Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarı bünyesinde bakteriyolojik kültür ve antibiyotik duyarlılık testleri, hemogram, serolojik testler, parazitolojik incelemeler ve ELİSA testleri hafta içi 08:00- 16:00 saatleri arasında rutin olarak çalışılmaktadır. Hizmet, hafta sonları da sürdürülmekte olup, acil örnekler acil mikrobiyoloji laboratuvarımızda 24 saat kabul edilmektedir. Kültür sonuçları 2-3 gün içerisinde, diğer testler aynı gün ve acil testler 30 dakika içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

Tıbbi Transfüzyon Hizmetleri

Tıbbi Transfüzyon hizmetlerinde kan ve kan ürünlerinin temini işlemleri 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Biyokimya Laboratuarı

Hastanemiz biyokimya laboratuarındaTüm testler gelişmiş oto analizörlerle hormon, biyokimya, tam otomatik idrar ve koagulasyon test grupları olmak üzere dört ana parametrede yapılmakta, sonuçlar; Biyokimya, İdrar, Koagülasyon testleri aynı gün hastalara verilmekte, Hormon Testleri saat 11:00 den sonra verilenler ertesi gün çıkmaktadır. Hastaların laboratuar verileri bilgisayarlarda kayıt altına alınmaktadır.

Patoloji Laboratuarı

Hastanemiz patoloji laboratuarında Cerrahi branşlar tarafından alınan biyopsi, ameliyat materyalleri ve sitolojik materyallerin makroskopi, doku takip, gömme, kesme ve boyama işlemlerinden sonra mikroskop altında incelenerek hastalığın sebebini araştırmaya yönelik bir laboratuardır.

Pcr Laboratuarı

Hastanemiz moleküler laboratuvarında çalışılan PCR testi ile Koronavirüs, İnfluenza A/İnfluenza B ve RSV’ye bağlı viral hastalıkların tanısı konmaktadır. Alınan boğaz sürüntü örneklerine ait sonuçlar 24 saat içerisinde mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilip sistem üzerinden sonuçlandırılmaktadır.