Hekimlerimiz
10 Mayıs 2023

AD SOYAD

UNVAN

Prof.Dr. Ayşe Güldem KİLCİLER

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi Şirin AKIN SARI

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Uz.Dr. Erhan ÇOLAK

İç Hastalıkları Uz.

Uz.Dr. Cem BALTA

İç Hastalıkları Uz.

Uz.Dr. Ahmet Alp UNAT

İç Hastalıkları Uz.

Uz.Dr. Özlem ALTINSOY

İç Hastalıkları Uz.

Uz.Dr.Yağmur KARAMAN

İç Hastalıkları Uz.

Uz.Dr. Satılmış İNAL

İç Hastalıkları Uz.

Uz.Dr.Furkan ERTAŞ

İç Hastalıkları Uz.

Prof.Dr. Serhat OĞUZ

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Tamer AKAY

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Alpaslan Fedayi ÇALTA

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Op.Dr. Tahsin Tarık ERDEMİR

Genel Cerrahi Uz.

Op.Dr.Yunushan Furkan AYDOĞDU

Genel Cerrahi Uz.

Op.Dr.Ali Haldun ÖZCAN

Genel Cerrahi Uz.

Doç.Dr. Aykut BAŞER

Üroloji Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Nart GÖRGÜ

Üroloji Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Burhan AKMAN

Üroloji Anabilim Dalı

Op.Dr. Kutluhan BENLİ

Üroloji Uzmanı

Op.Dr.Güngör BİNGÖL

Üroloji Uzmanı

Op.Dr.Gülhan YILMAZ

Üroloji Uzmanı

Doç.Dr. Sefer ÜSTEBAY

Çocuk Sağ.ve Hast.A.D.

Uz.Dr. Begüm BARIŞ ÇETİNKAYA

Çocuk Sağ.ve Hast.Uz.

Uz.Dr. Sevim ÖRÜM

Çocuk Sağ.ve Hast.Uz.

Uz.Dr. Yasin Selçuk YARDİBİ

Çocuk Sağ.ve Hast.Uz.

Uz.Dr. Zeynep TOBCU

Çocuk Sağ.ve Hast.Uz.

Uz.Dr. İlkay Bahar BALABAN BERBER

Çocuk Sağ.ve Hast.Uz.

Op.Dr.Yusuf Doruk BİLGİLİ

Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Op.Dr. Celalettin DAĞLI

Ortopedi ve Trav.Uz.

Op.Dr. Metin ÖZSULAR

Ortopedi ve Trav.Uz.

Op.Dr. Mustafa Kemal AKÇA

Ortopedi ve Trav.Uz.

Op.Dr. İlker ARIK

Ortopedi ve Trav.Uz.

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet BALUN

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Alkame AKGÜMÜŞ

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Uz.Dr. Kurban Ali ADİNA

Kardiyoloji Uz.

Uz.Dr. Meryem UĞUR YILDIZ

Kardiyoloji Uz.

Uz.Dr. Abdullah ULUÇAY

Kardiyoloji Uz.

Uz.Dr. Yaşar GENÇ

Kardiyoloji Uz.

Prof.Dr. Hayrettin TEKÜMİT

K.D.C. Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Duygu DURMAZ

K.D.C. Anabilim Dalı

Op.Dr. Muhammet Murat CANTÜRK

Kalp ve Damar Cerr. Uzm.

Op.Dr. Halil Berkan ÖZPAK

Kalp ve Damar Cerr. Uzm.

Doç.Dr.Yakup BAYKUŞ

Kadın Hast.ve Doğ. A.D.

Doç.Dr. Rulin DENİZ

Kadın Hast.ve Doğ.A.D.

Op.Dr.Orhan AKKAYA

Kadın Hast.ve Doğum Uz.

Op.Dr. Alihan TIĞLI

Kadın Hast.ve Doğum Uz.

Op.Dr. Nazlı ŞENER

Kadın Hast.ve Doğum Uz.

Op.Dr. Mustafa Oğuz AYGÖREN

Kadın Hast.ve Doğum Uz.

Doç.Dr. Yasemin ÜNAL

Nöroloji Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Ali DOĞAN

Nöroloji Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Emre AYDIN

Nöroloji Anabilim Dalı

Uz.Dr. Duygu YAZGIN ÇİLENGER

Nöroloji Uzmanı

Uz.Dr. Cengiz SAYAN

Cildiye Uz.

Doç.Dr. Mümtaz Taner TORUN

K.B.B.Anabilim Dalı

Uz.Dr.Demet ALKILINÇ

K.B.B Uzmanı

Uz.Dr.Onur ERÇELİK

K.B.B Uzmanı

Doç.Dr.Dilber DURMAZ

Göğüs Hast. Anabilim Dalı

Uz.Dr. Gül MOĞULKOÇ

Göğüs Hast.Uz.

Dr.Öğr.Üyesi Filiz BAYAR

Enf. Hst.ve Tıb. Mikr. A.D.

Uz.Dr. Faruk YALDIZ

Enfeksiyon Hst.Uz.

Uz.Dr. Oktay DEMİRTAŞ

Enfeksiyon Hst.Uz.

Doç.Dr.Erdal KARAVAŞ

Radyoloji Anabilim Dalı

Uz.Dr. Bilgin TOPÇU

Radyoloji Uz.

Uz.Dr. Eren TOBCU

Radyoloji Uz.

Uz.Dr.Fatma UYSAL

Radyoloji Uz.

Op.Dr.Emin Sırrı BAYAR

Göğüs Cerrahi Uz.

Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer ŞENVELİ

Anestezi Uzm.

Uz.Dr. Sema ERDEMİR

Anestezi Uzm.

Uz.Dr. Ali YÜCEL

Anestezi Uzm.

Uz.Dr. Deniz EKREN

Anestezi Uzm.

Uz.Dr. Muammer Hayri BEKTAŞ

Anestezi Uzm.

Uz.Dr. Mahmut YILMAZ

Anestezi Uzm.

Uz.Dr. Halil Tayip SAĞLAM

Anestezi Uzm.

Uz.Dr. Hatice SAYLAN

Anestezi Uzm.

Uz.Dr. Zeynep Gülsün GENÇ

Anestezi Uzm.

Uz.Dr. Seçil DİZMAN

Anestezi Uzm.

Op.Dr. Hüseyin ERENLER

Beyin Cerrahi Uz.

Op.Dr. Osman BERBER

Beyin Cerrahi Uz.

Dr.Öğr.Üyesi Emre TAŞKIN

Tıbbi Genetik A.D

Doç.Dr. Sümeyra SAVAŞ

Mikr.ve Klinik Mik. A.D

Dr.Öğr.Üyesi Yusuf GÖRGÜLÜ

Mikr. ve Klinik Mik. A.D

Dr.Öğr.Üyesi Perihan ERKAN ALKAN

Mikr. ve Klinik Mik. A.D

Uz.Dr. Ferat HÜR

Mikr. ve Klinik Mik. Uz.

Hakan CANTÜRK

Mikrobiyoloji Uz.

Uz.Dr. Gülşah BİTER

Mikrobiyoloji Uz.

Uz.Dr. Melih KARAASLAN

Biyokimya Uz.

Uz.Dr. Neşat PURSUK

Biyokimya Uz.

Dr.Öğr.Üyesi Gülden T. YILMAZ

Patoloji Anabilim Dalı

Uz.Dr. Çiğdem SARAÇOĞLU

Patoloji Uzm.

Uz.Dr. Zeliha KAYA

Patoloji Uzm.

Uz.Dr. Sultan Deniz ALTINDAĞ

Patoloji Uzm.

Op. Dr. Güray YAVUZ

Göz Hast. Uzm.

Op. Dr. Güray GÜLTAY

Göz Hast. Uzm.

Op.Dr. Çağlar ÖRÜM

Göz Hast. Uzm.

Dr.Öğr.Üyesi Tülay SATI KIRKAN

Ruh Sağ.ve Hast.A.D

Uz.Dr. İlkay BAŞAK

Psikiyatri Uz.

Uz.Dr. Burcu ÇİLİNGİR

Psikiyatri Uz.

Uz.Dr. Sinem Tuğçe YARDİBİ

Psikiyatri Uz.

Uz.Dr. Salih KALYONCU

Psikiyatri Uz.

Uz.Dr. Kahraman Özgür ÇELEBİ

Fizik Tedavi Uz.

Uz.Dr.Ayça ELYILDIRIM

Fizik Tedavi Uz.

Doç.Dr. Filiz ÖZYİĞİT

Tıbbi Farmakoloji A.D

Dr.Öğr.Üyesi Nuriye KURBETLİ

Anatomi Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Bora UZUNER

Anatomi Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Burak ALTINDAĞ

Aile Hekimliği A.D

Uz.Dr.Bülent KUTLUBAY

Aile Hekimliği Uzmanı

Uz.Dr.Sabrican ÖRÜCÜ

Aile Hekimliği Uzmanı

Prof.Dr.Nureddin CENGİZ

Histoloji ve Emb. A.D

Dr.Öğr.Üyesi Pelin TOROS

Histoloji ve Emb. A.D

Dr.Öğr.Üyesi Ufuk AKIN

Adli Tıp Anabilim Dalı

Op.Dr. Ahsen ÖNCÜ

Plastik Cerr. Uzm.

Uz.Dr.Murat AKTAŞ

Yoğun Bakım Uzmanı

Dr.Öğr.Üyesi Naime Meriç KONAR

Biyoistatistik ve Tıbbi Bile. Uzm.

Dr.Öğr.Üyesi Nergis KAYACAN

Halk.Sağ.A.D (İş ve MesHast.Uz.)

Dr. Ahmet Sıtkı ÇELEBİ

Tabip

Prof Dr. Oktay ERAY

Acil Tıp Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Gülşen ÖZTÜRK ÖRMECİ

Acil Tıp Uzmanı

Uz.Dr. Bayram PALAZ

Acil Tıp Uzmanı

Uz.Dr. Mustafa TEMİZ

Acil Tıp Uzmanı

Uz.Dr. Ülkü AÇIKSÖZ

Acil Tıp Uzmanı

Uz.Dr.Cahit YILMAZ

Acil Tıp Uzmanı

Uz.Dr.Çağrı KARAMAN

Acil Tıp Uzmanı

Dr. Ayşe İZCİ

Tabip

Dr. Buket ÖKSÜZ

Tabip

Dr. Emrah AYDIN

Tabip

Dr. Esra KIS

Tabip

Dr. Hüseyin GÜLŞEN

Tabip

Dr. Kardelen AYDIN

Tabip

Dr. Mehmet POSTACI

Tabip

Dr. Murat ÜNSAL

Tabip

Dr. Nevzat Doğukan ERBEK

Tabip

Dr. Numan DENİZ

Tabip

Dr. Oktay PERÇİN

Tabip

Dr. Özlem ÇIVGIN

Tabip

Dr. Özlem ÖZTÜRK

Tabip

Dr. Saadet Vesile TÜRKER

Tabip

Dr. Uğur DURAK

Tabip

Dr.Avni ALTUN

Tabip

Dr.Müşerref DEMİR DOĞAN

Tabip

Dr.Merve ERDOĞAN

Tabip

Dr.Zeynep ONAT

Tabip

Dr.Burak ÇALIŞKAN

Tabip

Dr.Tolga GÖVER

Tabip

Dr.Özlem TEKBIYIK

Tabip

Dr.Hakan Çağatay KERKÜKLÜ

Tabip

Dr.Ahmet Mücahit KARAN

Tabip

Dr.Tuğçe DURMUŞ

Tabip

Dr.İlgi ADALI

Tabip

Dr.Taha AYBEK

Tabip

Dr.Hazal SARIYILDIZ

Tabip

Dr.Azizurrahman RAHİMİ

Tabip

Dr.Halim Atilla BÜYÜKER

Tabip

Dr. Ahmet Sıtkı ÇELEBİ

Tabip